Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

25/ 04/ 2016 - Đăng bởi: nguyễn quang hùng - 2 bình luận

Biển báo chỉ dẫn

BIỂN BÁO CHỈ DẪN CẦN NHỚ KHI THAM GIA HỌC LÁI XE OTO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE OTO PCCC - Biển số 401 "Bắt đầu đường ưu tiên"         Biển chỉ dẫn các phương...

Xem thêm

25/ 04/ 2016 - Đăng bởi: nguyễn quang hùng - 4 bình luận

Biển báo hiệu lệnh

BIỂN BÁO HIỆU LỆNH CẦN NHỚ KHI THAM GIA HỌC LÁI XE OTO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE OTO PCCC Nhóm biển phụ gồm có 10 kiểu được đánh số thứ tự từ biển...

Xem thêm

25/ 04/ 2016 - Đăng bởi: nguyễn quang hùng - 1 bình luận

Biển báo cấm

BIỂN BÁO CẤM CẦN NHỚ KHI THAM GIA HỌC LÁI XE OTO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE OTO PCCC - Biển số 101 "Đường cấm"         Biển báo đường cấm tất cả...

Xem thêm