Biển báo cấm

BIỂN BÁO CẤM CẦN NHỚ KHI THAM GIA HỌC LÁI XE OTO

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE OTO PCCC

- Biển số 101 "Đường cấm"

        Biển báo đường cấm tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đi lại cả 2 hướng, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ. Nếu có biển cấm kèm theo hàng rào chắn ngang trước phần xe chạy thì các xe được ưu tiên cũng không được phép đi vào.

- Biển số 102 "Cấm đi ngược chiều"

        Biển báo đường cấm tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ gồm có 40 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 140 nhằm báo các điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại. 

- Biển số 103a "Cấm ôtô"

        Biển báo biển cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

- Biển số 103b "Cấm ôtô rẽ phải"

- Biển số 103c "Cấm ôtô rẽ trái"

Nếu đã đặt biển "Cấm ôtô rẽ trái" thì xe ôtô cũng không được phép quay đầu xe.

- Biển số 104 "Cấm môtô"
        Biển báo đường cấm tất cả các loại xe môtô đi qua trừ các loại xe môtô được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.


- Biển số105 "Cấm ôtô và môtô"
        Biển báo đường cấm tất cả xe cơ giới và xe môtô đi qua trừ xe gắn máy và xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.


- Biển số 106 "Cấm ôtô tải"
        106a. Biển báo đường cấm tất cả các loại xe ôtô tải có trọng lượng toàn bộ lớn hơn 3,5tấn đi qua; trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

         106b. Nếu trên biển quy định trọng tải (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ) thì chỉ cấm những xe ôtô nào có trọng lượng toàn bộ vượt quá con sô đã quy định.


- Biển số 107 "Cấm ôtô khách và ôtô tải" 

        Biển báo đường cấm xe ôtô khách và các loại xe ôtô tải có trọng lượng toàn bộ lớn hơn 3,5 tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

 

- Biển số 111a "Cấm xe gắn máy"

 

- Biển số 108 "Cấm ôtô kéo moóc"

        Biển báo đường cấm tát cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ moóc kể cả xe môtô, máy kéo, xe ôtô khách kéo theo xe rơ moóc đi qua, trừ loại xe ôtô sơ mi rơ moóc và các xe được ưu tiên (có kéo theo rơ moóc) theo Luật Giao thông đường bộ.


- Biển số 109 "Cấm máy kéo"

        Biển báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.


- Biển số 110a "Cấm đi xe đạp"

         Biển báo đường cấm xe đạp đi qua.
         Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.
 

- Biển số 110b "Cấm xe đạp thồ"

        Biển báo cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.

        Biển báo đường cấm xe gắn máy đi qua.

        Biển không có giá trị cấm đối với xe đạp.


- Biển số 111b và 111c "Cấm xe 3 bánh loại có động cơ"

       Biển báo đường cấm xe 3 bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy...


- Biển số 111d "Cấm xe 3 bánh loại không có động cơ"

        Biển báo đường cấm xe 3 bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi đạp.- Biển số 112 "Cấm người đi bộ"

        Biển báo cấm người đi bộ qua lại.

 

- Biển số 113 "Cấm xe người kéo, đẩy"


        Biển báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua.

Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của nhưng người tàn tật.

 

- Biển 114 "Cấm xe kéo súc vật"

        Biển báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

 

- Biển 115 "Hạn chế trọng lượng xe"

        Để báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng tấn đi qua.

 

- Biển 115 "Hạn chế trọng lượng trên trục xe"

        Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bố trên 1 trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng tấn đi qua.

 

- Biển số 117 "Hạn chế chiều cao"

        Biển có hiệu lực cấm các phương tiện giao thông đường bộ đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

 

- Biển số 118 "Hạn chế chiều ngang"

        Biển có hiệu lực cấm các loại phương tiện giao thông  đường bộ, kể cả các loại xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

        Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ, kể cả các xe được ưu tiên theo Luật giao thông đường bộ, có độ dài toàn bộ kể cả xe và  hàng có giá trị lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.- Biển số 119 "Hạn chế chiều dài ôtô"

 

- Biển số 120 "Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc"

        Biển báo cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kéo theo moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo Luật Giao thông đường bộ, có chiều dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

 

- Biển 121 "Cự ly tối thiểu giữa 2 xe"

        Biển báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ đi cách nhau với cự ly nhỏ hơn sô ghi trên biển báo.

 

- Biển 122 "Dừng lại"
       Biển có hiệu lực buộc các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép.

        Trong trường hợp trên đường không đặt tín hiệu đèn, cờ, không có người điều khiển giao thông hoặc các tín hiệu đèn không bật sáng thì người lái xe chỉ được phép đi khi biết chắc là trên đường không có điều gì cản trở.

  Nếu đã đặt biển "cấm rẽ trái" thì các loại phương tiện giao thông đường bộ trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ cũng không được phép quay đầu xe.

 

- Biển 123a "Cấm rẽ trái"
        Biển có hiệu lực cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ rẽ trái.    

 

- Biển 123b "Cấm rẽ phải"

       Biển có hiệu lực cấm các phương tiện giao thông đường bộ trừ các xe được ưu tiên  theo Luật Giao thôn gđường bộ rẽ phải.

 

- Biển 124a "Cấm quay xe"

 

- Biển số 125 "Cấm vượt"
        Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả xe được ưu tiên theo Luật Giao thôn g đường bộ. Được phép vượt xe môtô ư bánh, xe gắn máy.

        Biển báo cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ quay đầu theo kiểu chữ U.

        Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số 133 "Hết cấm vượt" (hoặc đến chỗ đặt biển số 135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hêt tác dụng).

 

- Biển số 126 "Cấm ôtô tải vượt"
       Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe ôtô tải có trọng lượng toàn bộ lớn hơn 3,5tấn kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ vượt nhau. Được phép vượt xe môtô 2 bánh, xe gắn máy.
       Biển không có giá trị cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt xe ôtô tải.

Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số 133 "Hết cấm vượt" (hoặc đến chỗ đặt biển số 135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.

 

- Biển số 127 "Tốc độ tốí đa cho phép"
        Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển chỉ tốc độ tối đa cho phép tính bằng km/h.

 

- Biển số 130 "Cấm dừng xe và đỗ xe"
        Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường cóa đặt biển trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bô. (Dừng xe là đứng yên không được tắt máy và người lái xekhông được rời tay lái).
        Hiệu lực cấm của biển bắt đầu từ chỗ đặt bỉen đến ngã ba, ngã tư tiếp theo hoặc đến vị trí quy định nơi đỗ xe, dừng xe (hoặc đến chỗ đặt biển số 135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

       Biển có hiệu lực bắt đầu từ chỗ đặt biển đến chỗ có biển "Hết hạn chế tốc độ tối đa" (hoặc đến chỗ đặt biển số 135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

        Trong trường hợp chỉ cấm dừng, đỗ xe vào giờ nhất định thì dùng biển phụ 508. Ngoài thời gian đóthì không được dừng, đỗ.

 

- Biển số 131 (a, b, c) "Cấm đỗ xe"

        Biển số 131a có hiệu lực cấm cá loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển bất kể ngày nào. 

        Biển số 131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phần đường có đặt biển vào những ngày lẻ.

 

BIỂN CẤM HẾT.

- Biển số 133 "Hết cấm vượt"

       Biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển "Cấm vượt hết tác dụng.

 

- Biển số 134" Hết hạn chê tốc độ tối đa"

     Biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển "Hạn chế tốc độ tối đa" hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

 

- Biển số 135 "Hết tất cả các lệnh cấm"

       Biển báo cho ngưòi lái xe biết hiệu lực của biển số 121 và các biển từ số 125 đên 131 (a, b, c) đối với các xe chạy cùng 1 lúc hết tác dụng.

       Biển 131c có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phần đường có đặt biển này vào những ngày chẵn.

       Hiệu lực cấm của biển và thời gian được phép đỗ xe áp dụng theo quy định đối với biển số 130.

 

- Biển 132 "Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp"

        Biển báo cho các phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các xe cơ giới điitheo hướng ngược lại khi đi qua các đoan đường và cầu hẹp.

 

- Biển số 128 "Cấm bóp còi"

        Biển báo cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi. Hiệu lực của biển báo bằng biển phụ số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt dưới biển chính thức (hoặc từ chỗ đặt biển số 135 "Hết tất cả lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

 

- Biển số 129 "Kiểm tra"

       Biển báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định

 

- Biển số 124b "Cấm ôtô quay đầu xe"
       Biển báo cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ quay đầu theo kiểu chữ U.

       Các biển số 124a, 124b không có giá trị cấm rẽ trái để sang hướng đường khác

 

- Biển số 136 "Cấm đi thẳng"
       Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ đi thẳng.

       Biển được đặt ở vị trí thích hợp ngay ở giao nhau cấm đi thẳng, nếu có quy định riêng về thời gian và loại xe thì có thể sử dụng biển báo phụ hoặc kèm theo hình vẽ.

 

- Biển số 137 "Cấm rẽ trái và rẽ phải"
        Biển có hiệulực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái và rẽ phải.

        Biển được đặt ở vị trí thích hợp ngay trước cửa đường cấm rẽ phải và rẽ trái nếu có quy định riêng về thời gian hoặc loại xe thì có thể sử dụng biển báo phụ hoặc hình vẽ

 

- Biển số 138 "Cấm đi thẳng và rẽ trái"
           Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ đi thẳng và rẽ trái.

          Biển được đặt ở vị trí thích hợp ngay trước đường giao cấm đi thẳng và rẽ trái. Nếu có quy định riêng về thời gian hoặc loại xe thì có thể dùng biển báo phụ hoặc kèm theo hình vẽ.

 

- Biển số 139 "Cấm đi thẳng và rẽ phải"
        Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ đi thẳng và rẽ phải. Biển được đặt ở vị trí thích hợp ngay trước đường giao cấm đi thẳng và rẽ phải. Nếu có quy định riêng về thời gian hoặc loại xe thì có thể dùng biển báo phụ hoặc kèm theo hình vẽ.

 

- Biển số 140 "Cấm xe công nông"

        Biển báo đường cấm tất cả các loại xe công nông đi qua

 

Biển báo cấm cần nhớ khi tham gia học lái xe oto

Bình luận

VakImpami

VakImpami - 05/22/2022 12:56:53

https://newfasttadalafil.com/ - Cialis The third section Psychological Factors examines the evidence supporting links between cognition emotions personality behavior stress and health. Sacukr Buy Celexa Online Cheap Jzzxde Cialis Zqxvmn https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

Viết bình luận