Những điều cần biết về các hạng GPLX oto

1. Hạng B1 (Số tự động) cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe:

- Oto số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

- Oto tải, kể cả oto tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn;

- Oto dùng cho người khuyết tật.

2. Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe:

- Oto chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

- Oto chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn;

- Các loại xe quy định cho GPLX hạng B1.

3. Hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

- Oto tải, kể cả oto tải chuyên dùng, oto chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn trở lên;

- Máy kéo kéo 1 rơ móoc có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn trở lên;

- Các loại xe quy định cho GPLX hạng B1, B2.

4. Hạng D cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

- Oto chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

- Các loại xe quy định cho GPLX hạng B1, B2 và C

5. Hạng E cấp cho người lái xe để điều khển các loại xe xe sau đây:

- Oto chở người trên 30 chỗ ngồi;

- Các loại xe quy định cho GPLX hạng B1, B2, C và D.

Bình luận

stoogmats

stoogmats - 06/22/2022 20:04:05

https://newfasttadalafil.com/ - online generic cialis acheter du cialis Foatfb Wbkgdt 36 hour cialis online Hjkfvj Buy Nolvadex Tamoxifen Citrate https://newfasttadalafil.com/ - online cialis pharmacy Many things including your genetic makeup or existing health conditions can affect the way you respond to taking an antidepressant. Bbwmrl

Viết bình luận