Biển báo chỉ dẫn

BIỂN BÁO CHỈ DẪN CẦN NHỚ KHI THAM GIA HỌC LÁI XE OTO

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE OTO PCCC

- Biển số 401 "Bắt đầu đường ưu tiên"

        Biển chỉ dẫn các phương tiện trên trục đường chính được ưu tiên đi trước. Tất cả các phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ). Nếu ở chỗ giao nhau có điều khiển giao thông thì nguyên tắc ưu tiên cho phương tiện trên đường chính đi trước hết tác dụng (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).


- Biển số 402 "Hết đường ưu tiên"
       Biển chỉ dẫn đã hết đoạn đường ưu tiên.

 

- Biển số 403a "Đường dành cho ôtô"

 

- Biển số 403b "Đường dành cho ôtô, xe máy"
       Biển chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại xe ôtô hoặc xe môtô - xe máy đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào.

 

- Biến số 404a "Hết đường dành cho ôtô"

 

- Biển số 404b "Hết đường dành cho ôtô, xe máy"
       Biển chỉ dẫn đến hết đoạn đường dành cho ôtô hoặc ôtô, xe máy đi lại.

 

- Biển số 405(a, b, c) "Đường cụt"

      Biển số 405(a, b) để chỉ lối rẽ vào đường cụt. Biển này đặt trên đường chính trước khi đến ngã ba, ngã tư rẽ vào đường cụt.
      Biển số 405c để chỉ dẫn đường trước mắt là đường cụt. Biển này đặt trên đường cụt.

 

- Biển số 406 "Được ưu tiên qua đường hẹp"
       Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết mình có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều.
       Nếu trên hướng đi ngược chiều có phương tiện giao thông đường bộ đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường.

 

- Biển số 407(a, b, c) "Đường một chiều"
       Biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chạy một chiều, chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đường bộ đi vào theo chiều mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).
       Biển số 407a đặt sau ngã ba, ngã tư.
       Biển số 407(b, c) đặt trước ngã ba, ngã tư.

       Biển chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U nhưng không cho phép rẽ trái, trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ

 

.- Biển số 409 "Chỗ quay xe"

 

- Biển số 410 "Khu vực quay xe"
       Biển chỉ dẫn khu vực cho phép quay đầu xe kiểu chữ U nhưng không cho phép rẽ trái, trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

 

- Biển số 411 "Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường"
       Biển chỉ dẫn cho người lái xe biêt số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên một làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.

 

- Biển số 412 "Làn đường dành cho ôtô khách"
       Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết có  làn đường dành riêng cho xe ôtô khách (kể cả xe buýt, taxi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của xe ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

 

- Biển số 413a "Đường có làn đường dành cho ôtô khách"- Biển số 415 "Mũi tên chỉ hướng đi"

       Biển chỉ dẫn hướng đi đến một miền lân cận tiếp theo và khoảng cách (km) đến nơi đó.
       Biển đặt tại các ngã ba, ngã tư đường giao nhau trong khu đông dân cư. Nếu đặt biển này trên đường cao tốc thì phía bên trái biển có thêm hình vẽ đường cao tốc.

 

Biển chỉ dẫn cần biết khi tham gia học lái xe oto

- Biển số 416 "Lối đi đường vòng tránh"
       Biển chỉ dẫn lối đi đường vòng tránh, đường vòng trong trường hợp đường chính bị tắc, hoặc đường chính cấm một số loại xe đi qua. Biển đặt tại ngã ba, ngã tư, đường giao nhau.
       Hình biển cấm vẽ trên biển này được sử dụng các loại biển từ số 101 đến 120 tùy theo trường hợp cần thiết yêu cầu.

- Biển số 417(a, b, c) "Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe"
       Biển chỉ dẫn hướng đường phải đi cho từng loại xe để đến một khu đông dân cư tiếp theo.


- Biển số 418 "Lối đi ở những chỗ cấm rẽ"
       Biển chỉ dẫn lối đi ở các ngã ba, ngã tư cấm rẽ (trái hoặc phải)

       Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đườn dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.

- Biển số 413(b,c) "Rẽ ra đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách"
       Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ phải hoặc rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

- Biển số 414(a, b, c, d) "Chỉ hướng đường"
       Biển chỉ dẫn hướng đường đến các khu đông dân cư. Trên biển có chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly đến khu đông dân cư.
       Biển số 414(a, b) đặt ở ngã ba, ngã tư và chỉ có một khu đông dân cư trên hướng đường cần phỉa chỉ dẫn.
       Biển số 414(c, d) đặt ở ngã ba, ngã tư có từ hai khu đông dân cư cần phải chỉ dẫn trên biển.

- Biển số 419 "Chỉ dẫn địa giới"

       Biển chỉ dẫn địa giới của thành phố, tỉnh, huyện. Biển được đặt ở ranh giới hành chính của hai địa phương gần sát nhau.
       Tùy theo địa hình, biển "Chỉ dẫn địa giới" có thể đặt ở phía tay trái hay phải theo hướng đi của người lái xe.

- Biển số 420 "Bắt đầu khu đông dân cư"
       Biển chỉ dẫn bắt đầu vào phạm vi khu đông dân cư. Người tham gia giao thông đường bộ phải tuân theo những luật lệ đi đường áp dụng ở khu đông dân cư.

- Biển số 421(a, b) "Hết khu đông dân cư"
        Biển chỉ dẫn hết phạm vi khu đông dân cư và đi tiếp đến khu đông dân cư khác.
       Biến số 421a chỉ dẫn phạm vi phải tuân theo những luật lệ đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực và khoảng cách (km) đi đến những khu đông dân cư tiếp theo nằm trên tuyến đường, điểm xa hơn viết dưới.
       Biển số 421b dùng với khu đông dân cư mang tên danh nhân lịch sử văn hóa.

- Biển số 422 "Di tích lịch sử"
       Biển chỉ dẫn những nơi có di tích lịch sử hoăch những nơi có cảnh đẹp, những nơi có thể tham quan... ở hai bên đường

- Biển số 423(a, b) "Đường người đi bộ sang ngang"

       Biển chỉ dẫn cho người đi bộ và cho người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang.
       Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này, người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

- Biển số 424(a, b) "Cầu vượt qua đường cho người đi bộ"
       Biển chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng công trình cầu vượt qua đường để tiếp tục hành trình của mình.

- Biển số 425 "Bệnh viện"

       Biển chỉ dẫn những chỗ có cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá ...
       Gặp biển này người lái xe cần phải thận trọng và tránh làm ồn.

- Biển số 426 "Trạm cấp cứu"

       Biển chỉ dẫn những chỗ có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.

- Biển số 427 "Trạm sửa chữa"
       Biển chỉ dẫn những nơi có đặt xưởng chuyên phục vụ sửa chửa ôtô, môtô trên đường.

- Biển số 428 "Trạm cung cấp xăng dầu"
       Biển chỉ dẫn những nới có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cơ giới đi trên đường.

- Biển số 429 "Nơi rửa xe"
       Biển chỉ dẫn những nơi có bố trí chỗ rửa xe.

- Biển số 430 "Điện thoại"
       Biển chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ người tham gia giao thông đường bộ.

- Biển số 431 "Cửa hàng ăn uống"

       Biển chỉ dẫn những nơi có cửa hàng ăn uống phục vụ người tham gia giao thông đường bộ.

- Biển số 432 "Khách sạn"
       Biển chỉ dẫn những nơi có khách sạn phục vụ người tham gia giao thông.

- Biển số 433 "Nơi nghỉ mát"
       Biển chỉ dẫn những nơi nghỉ mát.

- Biển số 434 "Bến xe buýt"
       Biển chỉ dẫn những chỗ xe buýt dừng cho hành khách lên xuống.

- Biển số 435 "Bến xe điện"
       Biển chỉ dẫn những chỗ xe điện dừng cho hành khách lên xuống

- Biển số 436 "Trạm cảnh sát giao thông"
       Biển chỉ dẫn những nơi có đặt trạm cảnh sát giao thông. Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải tuân theo những quy định trong Luật Giao thông đường bộ khi đi qua nơi này.

- Biển số 437 "Đường cao tốc" 
       Biển chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc.

- Biển số 438 "Hết đường cao tốc"
       Biển chỉ dẫn hết đường cao tốc.

- Biển số 439 "Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc" (Biển lồng)
       Biển chỉ dẫn lái xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ quy định.
       Trong biển 439 gồm có các biển :
       + Tốc độ tối thiểu (bắt buộc lái xe phải thực hiện).
       + Tốc độ tối đa cho phép.
       + Tốc độ cho phép chạy khi trời mưa, đường trơn ướt

- Biển số 440 "Tên cầu"

       Biển chỉ dẫn các thông tin về một chiếc cầu ở phía trước.

- Biển số 441 "Đoạn đường thi công"
       Biển chỉ dẫn những đoạn đường đang thi công, sửa chữa hoặc nâng cấp.

- Biển số 442(a, b, c) "Báo hiệu phía trước có công trường thi công"
       Biển báo hiệu cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ biết phía trước có công trường thi công, sửa chữa hoặc nâng cấp.
       Biển 442(a, b, c) được đặt ở hai đoạn đầu thi công và cách hai đoạn đầu thi công 50m, 500m và 100m.

- Biển số 443 "Chợ"
       Biển báo hiệu sắp đến khu vực có họp chợ, người lái xe cơ giới qua lại khu vực này phải chú ý làm chủ tốc độ.

- Biển số 444 "Xe kéo moóc"
       Biển báo hiệu xe có kéo moóc. Biển này được đặt trên nóc buồng lái của xe kéo moóc (hoặc xe sơmi rơmooc)

    Biển báo phân biệt địa điểm

Biển chỉ dẫn cho người đi đường biết hướng và nơi có những địa điểm quan trọng, các loại biển báo phân biệt địa điểm chủ yếu bao gồm :

- Biển số 445a : Ga xe lửa - Biển được đặt ở cửa đường vào ga xe lửa.

- Biển số 445b : Biển báo sân bay - Biển được đặt ở cửa đường vào sân bay.

- Biển số 445c : Biển báo bãi đậu xe - Biển được đặt ở cửa đường vào bãi đậu xe.

- Biển số 445d : Biển báo bến xe khách đường dài - Biển được đặt tại cửa đường vào bến xe khách đường dài.

- Biển số 445e : Biển chỉ dẫn trạm cấp cứu - Biển được đặt trước cửa đường vào bệnh viện và trạm cấp cứu.

- Biển số 445f : Biển báo bến tàu khách - Biển được đặt ở cửa đường vao bến tàu khách.

- Biển số 445g : Biển chỉ dẫn khu danh thắng và du lịch - Biển được đặt tại cửa đường vào khu danh thắng và du lịch.

- Biển số 445h : Biển chỉ dẫn trạm xăng - Biển được đặt ở cửa vào trạm bán xăng dầu.

- Biển số 445i : Biển chỉ dẫn trạm rửa xe - Biển được đặt ở cửa đường vào trạm phục vụ rửa xe.

- Biển số 445j : Biển chỉ dẫn bến phà - Biển được đặt tại đường ra bến phà.

- Biển số 445k : Biển báo ga tàu điện ngầm - Biển được đặt tại cửa đường vào ga tàu điện ngầm.

- Biển số 445l : Biển báo nhà hàng - Biển được đặt tại cửa đường vào khu dịch vụ ăn uống nằm trong khu du lịch dịch vụ

    Báo hiệu kiểu mô tả

  Biển chỉ dẫn nhằm đảm bảo cho giao thông thông suốt, phòng tránh tai nạn.

- Biển số 446a : Biển báo đường trơn cần chạy chậm.

- Biển số 446b : Biển báo đường dốc, tầm nhìn hạn chế, chạy chậm và lái xe cẩn thận.

- Biển số 446c : Biển báo đoạn đường sương mù dày đặc, chạy chậm.

- Biển số 446d : Biển báo đoạn đường có nền đường yếu, lái xe phải cẩn thận.

- Biển số 446e : Biển báo xe cỡ lớn đi sát về bên phải.

- Biển số 446f : Biển báo chú ý gió quét ngang - Biẻn được đặt ở vị trí thích hợp nơi sắp sửa vào cầu lớn hoặc cửa núi thường có gió ngang cường độ mạnh.

- Biển số 446g : Biển chỉ dẫn báo đoạn đường nguy hiểm hay xảy ra tai nạn - Biển được đặt ở nơi thích hợp trước khi vào đoạn đường hay xảy ra tai nạn vì những lý do như đường quanh co hay thời tiết kém.

- Biển số 446h : Biển chỉ dẫn đường xuống dốc liên tục - Biển được đặt ở nơi thích hợp khi sắp vào đoạn đường xuống dốc liên tục, nhằm nhắc nhở lái xe phải lái cẩn thận

 - Biển số 447 "Biển báo hiệu phần đường cho người tàn tật"

        Biển chỉ dẫn ị trí thiết bị chuyên dùng cho người tàn tật. Biển được đặt gần nơi thiết bị chuyên dùng dành riêng cho người tàn tật có thể kèm theo biển báo phụ, để chỉ rõ còn cách nơi có thiết bị chuyên dùng cho người tàn tật bao xa.

- Biển số 448(a, b, c, d) "Biển báo cầu vượt liên thông"
       Biển được đặt trước khi vào cầu vượt. Biển chỉ dẫn tại cầu vượt liên thông xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái hay rẽ phải

Bình luận

kneennade

kneennade - 10/24/2022 21:21:26

does lasix lower potassium There was no significant difference in overall survival

vernamy

vernamy - 03/27/2022 18:23:35

Ipzlkd cialis rules https://oscialipop.com - buy cialis usa Vnbbwu Sfkfgw cialis clock Cialis Online Pharmacies In India Ijimqg https://oscialipop.com - cialis 40 mg who sells kamagra st Mmusbe

Viết bình luận