Biển báo hiệu lệnh

BIỂN BÁO HIỆU LỆNH CẦN NHỚ KHI THAM GIA HỌC LÁI XE OTO

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE OTO PCCC

Nhóm biển phụ gồm có 10 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 510, thường được đặt dưới một số biển báo nguy hiểm, biển báo cấm hoặc hạn chế, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn để thuyết minh bổ sung. Riêng biển số 507 "Hướng rẽ được dùng độc lập".

Biển phụ có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, các biển phụ có nền màu trắng, viền đen, hình vẽ và chữ viết màu đen.

Biển báo hiệu lệnh khi tham gia học lái xe oto

Bình luận

loneype

loneype - 10/27/2022 01:03:24

buy cialis online no prescription The final concentration of each ingredient alone and in the mixture was kept same

Bubyamalm

Bubyamalm - 03/26/2022 14:24:40

Flagyl Online Overnight https://oscialipop.com - Cialis Cialis Dutasteride Website Rnikiv https://oscialipop.com - Cialis

Desmond

Desmond - 08/21/2020 05:00:09

YOU NEED QUALITY VISITORS for your: daotaolaixepccc.vn My name is Twyla Desmond, and I'm a Web Traffic Specialist. I can get: - visitors from search engines - visitors from social media - visitors from any country you want - very low bounce rate & long visit duration CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST => https://bit.ly/3h750yC

Fair

Fair - 08/20/2020 14:42:12

YOU NEED QUALITY VISITORS for your: daotaolaixepccc.vn My name is Vicente Fair, and I'm a Web Traffic Specialist. I can get: - visitors from search engines - visitors from social media - visitors from any country you want - very low bounce rate & long visit duration CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST => https://bit.ly/3h750yC

Viết bình luận