Những câu hỏi hay

NHỮNG CÂU HỎI HAY KHI THAM GIA HỌC LÁI XE OTO

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE OTO PCCC

Bài phân tích này của trang giaothongtuoiteen tổng hợp từ 22.905  bài thi trắc nghiệm trực tuyến (18.925 bài thi học lái xe ô tô và 3.981 bài thi xe máy), có tính chất tham khảo cho các bạn chuẩn bị thi lấy giấy phép lái xe ô tô theo bộ đề 405 câu hỏi lý thuyết :

Top 10 câu trắc nghiệm hay làm sai nhất trong bộ đề 405 câu hỏi ôn luyện lấy bằng ô tô xe máy

Câu hỏi số Đúng Sai

120 48% 52%
138 48% 52%
293 50% 50%
013 51% 49%
158 51% 49%
280 56% 44%
328 58% 42%
373 58% 42%
231 60% 40%

Câu 120 tỉ lệ làm đúng là 48% trong khi làm sai là 52% , đa số mọi người làm sai có lẽ vì chọn nhầm phương án Tất cả phương án trên (phương án cuối) làm đáp án, đây là một câu hỏi bẫy và cần đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời vì 3 phương án đầu khá giống nhau trừ một số điểm như "có kéo rơ mooc" và "đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc", ...
Câu hỏi học lái xe oto

Câu 138 có tỉ lệ làm đúng là 48% trong khi làm sai đến 52% cũng giống câu trên là câu hỏi bẫy vì không phải phương án cuối "Cả 2 ý trả lời 1 và 2" là đáp án. Hai ý đầu khá giống nhau trừ một vài điểm khác như "hàng hóa chứa các chất dễ gây cháy, nổ,..."
 

Câu hỏi hay học lái xe oto

Câu 293 có tỉ lệ làm đúng 50% và làm sai 50% chủ yếu là nhầm ở việc nhận diện biển số 1
Câu hỏi học lái xe oto về biển báo
 

Câu 013 tỉ lệ làm đúng là 51% làm sai là 49% cũng là câu hỏi bẫy khi phương án cuối "Cả hai ý nêu trên" không phải là phương án đúng. Hai ý đầu khá giống nhau trừ chỗ "xe máy chuyên dùng"
 

Câu hỏi học lái xe oto về phương tiện

Câu 158 tỉ lệ làm đúng là 51% tỉ lệ làm sai là 49% cũng là một câu hỏi bẫy khi phương án cuối "Cả 02 ý nêu trên" không phải là phương án đúng. Phương án thử 2 cũng là một phương án bẫy khi có ý "chạy liên tục không được dừng".
Câu hỏi học lái xe oto quy định vận chuyểnCâu 280 có tỉ lệ làm đúng là 56% tỉ lệ sai là 44% cũng có phương án cuối "Không biển nào" là phương án bẫy, câu hỏi này là câu hỏi khó vì có nhiều phương án để chọn lựa nhưng phương án 3 là đáp án đúng.
 

Câu hỏi học lái xe oto về biển báo hướng dẫn

 

Câu số 328 có tỉ lệ làm đúng cao hơn là 58% so với tỉ lệ làm sai là 42% , lưu ý xe công an thuộc diện ưu tiên, phân tích một chút ta sẽ có đáp án đúng là phương án 4.
 

Câu hỏi học lái xe oto về quy tắc giao thông

 

Câu số 373 có tỉ làm đúng là 58% so với tỉ lệ làm sai 42% lưu ý biển báo để xác định phương án đúng.
 

Câu hỏi học lái xe oto quy tắc giao thôngCâu số 231 có tỉ lệ làm đúng là 60% so với tỉ lệ làm sai là 40% thực ra câu này dễ vì cấm xe con thì đương nhiên máy kéo cũng bị cấm.


Câu hỏi học lái xe oto biển báo cấmNhư vậy có thể nhận thấy bộ đề mới với 405 câu hỏi, không chỉ nhiều câu hỏi hơn so với bộ đề cũ 300 câu mà các câu hỏi còn khó hơn, nhìn chung, mẹo áp dụng với bộ đề cũ không áp dụng được với bộ đề mới này! 

Bình luận

addeddy

addeddy - 11/01/2022 04:34:01

Since estradiol was not differently modulated one can speculate that the extensive phenotype may have a greater antagonistic activity compared with the reduced one purchase cialis online In contrast, other studies have reported that the choice of glucose control agent has no influence on cancer development 13, 14

TycleMelo

TycleMelo - 05/09/2022 10:10:46

https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Rash starts peripherally wrists forearms palms ankles and soles but then spreads centrally to the rest of the limbs trunk and face. Because the endotheliumdependent relaxation was improved after treatment with Larginine it was speculated that there was a deficient NO formation because of lack of availability of Larginine in the hypercholesterolemic animals Azadzoi and Saenz de Tejada Azadzoi et al. buy cialis online 20mg Rpirbv https://newfasttadalafil.com/ - buy real cialis online

Viết bình luận